Miehet myrskyn jäljillä

Talvimyrskyn aiheuttamat sähkökatkot muistuttavat konkreettisesti, miksi ilmajohtojen sijasta sähkökaapelit kannattaa kaivaa maahan. Aapeli-myrskyn vahingot korjattiin aiempien vuosien myrskyvahinkoja nopeammin verkonparannustöiden ja pätevien sähköasentajien ripeän toiminnan ansiosta.  Kun syys- ja talvimyrskyt katkaisevat sähkön tuhansista talouksista, on viat tärkeää saada korjattua mahdollisimman pian. Myrskyn riehuessa kovimmillaan, ei sähkölinjoille kaatuneita puita kuitenkaan ole turvallista mennä heti raivaamaan.

Erikoisosaamista ja jatkuvaa päivystystä

Sähköverkkojen kunnostaminen ja vaurioituneiden linjojen nopea korjaaminen vaativat erikoisosaamista ja jatkuvaa päivystystä. Oman kotiseudun hyvin tuntevat sähköasentajamme ovat heti valmiina lähtemään raivaustyöhön, kun sää suinkin antaa myöten. Työskentelyolosuhteet ovat vaativat ja vaaralliset. Vatajankosken alueella on paljon mäkistä ja kivikkoista seutua, hanki on upottavaa ja ulkona voi joutua suunnistamaan pilkkopimeässä. Tässä on suureksi avuksi se, että sähköasentajat tuntevat paikkakunnan ja sen maastot. Raivattavat puut voivat olla todella suuria, joten työ on raskasta ja vaatii ammattitaitoa.

Maakaapeli kestää jopa 60 vuotta

Aapeli-myrsky osoitti, että sähköverkon kunnostustyö on tuottanut tulosta. Noin 7000 talouteen palautettiin sähköt pääosin jo saman vuorokauden sisällä. Sähkönsiirtojohtojen siirtäminen ilmajohdoista maakaapeleiksi on tehokkain keino toimitusvarmuuden takaamiseen. Toinen keino on ilmajohtojen siirtäminen toimitusvarmempaan paikkaan kuten teiden varrelle.

Maakaapeli voi kestää 50-60 vuotta oikein asennettuna, ilmajohdot kestävät vain noin puolet siitä. Kunnostustöistämme 80 % onkin maakaapelointia. Vaikka maakaapelin investointikustannus on ilmajohtoa suurempi, tuloksena on pitkäikäinen ja lähes huoltovapaa verkko”, kertoo rakentamispäällikkö Jarno Joensuu.

Sähköverkon kunnostustyö on jatkuvaa

Meillä on meneillään useita sähköverkon kunnostustöitä eri puolilla toimialuettamme. Ylläpito ja sähkönjakelun varmistaminen ovat elintärkeitä toimintoja niin kuluttajille kuin koko yhteiskunnallekin. Vuonna 2013 voimaan tuli sähkömarkkinalaki, joka velvoittaa sähkönsiirtoyhtiöitä takaamaan sähkön aiempaa paremman toimitusvarmuuden joka säällä. ”Me olemme panostaneet toimitusvarmuuden parantamiseen aina, mutta laki nopeutti kehitystä entisestään”, kertoo verkostopäällikkö Markku Salo Vatajankoskelta

”Meillä on meneillään useita sähköverkon kunnostustöitä eri puolilla toimialuettamme. Säiden ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet ja pahimmillaan ne aiheuttavat laajoja vaurioita sähköverkolle. Sähköverkkojen kunnostaminen ja vaurioituneiden linjojen nopea korjaaminen vaativat erikoisosaamista ja jatkuvaa päivystystä”, kertoo Joensuu

Toimintavarmuuden takaaminen

Toimintavarmuuden takaamiseksi on tehtävä paljon investointeja. Valtio  asetti varsin kovat tavoitteet sähkönsiirtoyhtiöille, mutta ei tue työtä mitenkään – päinvastoin verottaa kotitalouksia reippaalla kädellä. Verkkoyhtiön on katettava kaikki kulunsa sähkönsiirtomaksuilla, ja tähän valtio lisää sähköveroa noin kolmanneksen. ”Vatajankosken jakelualueella on sähköjohtoa 217 metriä sähkön käyttöpaikkaa kohden eli melkoisen runsaasti. Vain noin 16 yhtiöllä luku on suurempi valtakunnan liki 80 yhtiön joukossa. Toimintavarmuuden takaamiseksi näin laajassa verkossa on tehtävä paljon investointeja, jotka näkyvät sähkönsiirron hinnassa ja lopulta myös asiakkaan laskulla”, Joensuu kertoo.

”Jakelualueemme laajuus, metsäisyys ja kivikkoisuus asettavat työlle omat haasteensa. Siitä huolimatta koko 3900 km pitkästä sähköverkostamme 30 % on maakaapeloitu, kun vielä Tapani-myrskyn aikaan vuonna 2011 kaapeloituna oli 20 % verkosta. Etenemme siis hyvää vauhtia. Oman henkilöstömme paikallistuntemus sekä viankorjaustaito ovat merkittävässä roolissa häiriötilanteissa.”

Jo tehdyt investoinnit näkyvät

”Jotta lain vaatimukset voidaan täyttää, joudumme investoimaan sähköverkkoon tulevina vuosina edelleen merkittävästi. Mutta se kannattaa. Jo tehdyt investoinnit näkyivät Aapeli-myrskyssä vianselvityksen ja korjauksen nopeutumisena”, tuumii Salo.