Karviassa sähköaseman ja Suomijärven välinen kaapelointi hyvässä vauhdissa.

Ala-Honkajoen sekä Karvian sähköaseman ja Suomijärven välinen kaapelointi edistyy

Ala-Honkajoella pelto-osuudet saatiin kaivettua hyvin ennen kylvöjen aloitusta. Tällä hetkellä kaivetaan Rauniontien pienjännitekaapeliosuuksia, jotka ovat kuluttajien kaapeleita.

Karviassa Suomijärven puoleiset sekä Saarikoskentien varressa olevat kaapelit ovat maassa keski- ja pienjännitteenkin osalta. Muuntamot saadaan paikalleen lähiaikoina. Kaivuut ovat käynnissä tällä hetkellä Ylä-Satakunnantien varressa ja suunta on kohti sähköasemaa. 

Aiemmasta uutisestamme voi tutustua muihin suunniteltuihin ja menossa oleviin Vatajankoski Sähköverkon suurimpiin työmaihin vuonna 2024.