Hinnastot ja ehdot Hinnastot ja ehdot

Hinnat

Sähkön siirtohinta on paikallisen verkkoyhtiön sähköverkon huollosta, kunnossapidosta ja rakentamisesta sekä sähkön jakelusta ja mittauksesta perimä korvaus. Kulloinkin voimassa olevaa siirtohinnastoa sovelletaan sellaisenaan kaikkiin jakelualueen sähkönkäyttöpaikkoihin.

Liittymismaksut

Sähköliittymät on hinnoiteltu vyöhykkeittäin sijainnin perusteella. Hintaan vaikuttavat lisäksi pääsulakekoko ja etäisyys lähimmästä sähköverkon muuntamosta. Myös alueen kaavoituksella on vaikutusta hintaan. Liittymän avulla sähkövirta saadaan jakeluverkosta sähkön tarvitsijalle. Liittymän lisäksi tarvitaan mittauskeskus ja liittymiskaapeli.

Sähkövero

Sähkölaskulla verkkopalvelumaksujen yhteydessä asiakas maksaa sähköveroa, joka muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähköverkkoyhtiö tilittää sähköveron edelleen valtiolle. Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen veroluokkaan käyttötarkoituksen mukaan.

Sopimusehdot

Noudatamme Energiateollisuus ry:n suosittelemia sopimusehtoja. Sähköntuotannon sopimusehdot koskevat myös kohteita, joissa on sähkön kulutuksen lisäksi sähköntuotantoa.

Mikäli sähköliittymä-, verkkopalvelu- tai kaukolämpösopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.