Usein kysyttyä Usein kysyttyä

Yleiset kysymykset

Löydät tietoa pientuotantoon liittyen aurinkosähkön pientuottajan oppaastamme.

Sähköjen kytkemiseksi tarvitaan voimassa oleva sähkönmyyntisopimus. Kytkemme sähköt, kun saamme sähkönmyyjältäsi ilmoituksen sopimuksesta.

Sähkön turvallinen kytkeminen tarkoittaa sitä, etteivät mahdollisesti vaaraa aiheuttavat sähkölaitteet mene päälle samaan aikaan, kun sähköt palautuvat asuntoon. Varmista sähkön turvallinen kytkentä ja katkaise virta sellaisista laitteista, jotka voivat sytyttää tulipalon, jos ne menevät päälle valvomatta. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi liesi, silitysrauta, kiuas, kahvinkeitin ja pesukone. Tarkista asuntosi myös muiden vastaavien sähkölaitteiden osalta.

Kytkennät tehdään etänä tai asentajan toimesta. Tämän vuoksi emme havaitse mahdollisia päällä olevista sähkölaitteista aiheutuvia vaaratilanteita.

Sähköjen kytkentä muuttaessa on maksutonta, kunhan tilaus on tehty edellisenä arkipäivänä ennen kello 13.00. Kytkentöjä tehdään arkisin maanantaista torstaihin 7.30-16.00 ja perjantaisin 7.30-14.00 välisenä aikana.

Sähköjen katkaisu

Katkaisemme sähköt kohteista, joissa ei ole voimassa olevaa sähkönmyynti- ja verkkopalvelusopimusta. Sopimuksettomassa tilanteessa, ota yhteyttä valitsemaasi sähkönmyyjään ja tee sähkönmyyjäsi kanssa sähkönmyyntisopimus. Saamme sähkönmyyjältä tiedon sopimuksen aloituksesta ja teemme kohteeseen verkkopalvelusopimuksen.

Laskut

Voit tehdä sopimuksen e-laskusta verkkopankissasi. E-laskua varten tarvitset seuraavat tiedot:

Laskuttaja: Vatajankoski Sähköverkko Oy
Laskutusperuste
Asiakasnumero

Tiedot löydät laskusi tilisiirto-osasta.

Sähkön siirto ja myynti on eriytetty toisistaan vuonna 2021. Vatajankoski Sähköverkko ja sähkönmyyjäsi lähettävät sinulle omat erilliset laskut. Paikallisena verkkopalveluyhtiönä Vatajankoski Sähköverkko vastaa sähkönjakelustasi ja laskuttaa siitä. Valitsemasi sähkönmyyjä myy sinulle käyttämäsi sähköenergian ja lähettää siitä oman laskunsa.

Sähkömittarin tuntirekisteri luetaan kerran päivässä, pääsääntöisesti edellisen päivän tuntisarjat. Etäluennalla voi joskus olla parin päivän viive, jos mittariin ei saada yhteyttä.

Mikäli mittaria ei olla saatu luettua, kahden vuorokauden jälkeen arvioidaan puuttuva tuntienergia ja toimitetaan Datahubiin tiedot epävarmoina arvioina. Kun saamme mittarilta oikeat tiedot, korjaamme mittaustiedon ja muutamme statuksen mitatuksi. Näin myyjä tietää aina, onko arvo oikea eli mitattu vai arvio, joka tulee muuttumaan.

Ropo Online -palvelussa hoidat sähkön siirron maksuasiasi kuntoon helposti verkon kautta. Voit tarkistaa laskusi tilanteen ja maksaa laskun, siirtää eräpäivää, tehdä perintälaskulle maksusuunnitelman tai valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan asioita puolestasi.

Paikallisena verkkoyhtiönäsi Vatajankoski Sähköverkko laskuttaa verkkopalvelusta. Verkkopalvelulasku muodostuu seuraavasti:
1. Verkkopalvelumaksu. Verkkopalvelumaksuilla Vatajankoski Sähköverkko huolehtii sähkön jakelusta, sähköverkon rakentamisesta ja kunnossapidosta, sähkön mittauksesta, asiakaspalvelusta sekä 24h-vikapäivystyksestä.
2. Sähkövero. Vatajankoski Sähköverkko laskuttaa sähköveron verkkopalvelumaksun yhteydessä ja tilittää sen täysimääräisenä valtiolle. Sähkövero sisältää myös huoltovarmuusmaksun, jolla katetaan varautumisesta ja häiriötilanteista valtiolle koituvia kustannuksia.
3. Arvonlisävero. Arvonlisäveroa maksetaan sähkön jakelusta ja sähköverosta.

Laskutus tapahtuu 12 tai 6 kertaa vuodessa ja perustuu todelliseen kulutukseen. Voit muuttaa laskutusväliä asiakaspalvelussamme 02-5782 5303.

Tämä onnistuu Ropo Online -palvelussa.

Verkkopalvelumaksut

Sähkön hinta muodostuu kolmesta osasta: sähköenergiasta eli myyntihinnasta, sähkön verkkopalvelumaksusta ja sähköveroista. Valitsemasi sähkönmyyjä laskuttaa sähkön myynnistä. Verkkopalveluyhtiönä Vatajankoski Sähköverkko laskuttaa verkkopalvelumaksun sekä samalla sähkö- ja arvonlisäverot, jotka tilitetään valtiolle.

Verkkopalvelumaksulla asiakas maksaa siitä, että sähkö on käytettävissä koko ajan. Toimitamme sähköä asiakkaillemme tasapuolisesti kaikkialle: kaupunkiin, taajamiin, haja-asutusalueelle tai vaikkapa kesämökille saaressa.

Verkkopalvelumaksu kattaa sähkönjakelun kellon ympäri, sähköverkon ylläpidon ja uudistamisen, sähkönkulutuksen mittaamisen, asiakaspalvelun ja laskutuksen, verkon jatkuvan käytönvalvonnan ja vikojen korjauksen sekä verkkopalveluiden kehittämisen. Näihin ei siirretyn energian määrällä ole vaikutusta.

Siirtohinnoittelu vaihtelee yhtiön toimintaympäristön mukaan. Hintaan vaikuttavat asiakasmäärä suhteessa ylläpidettävän sähköverkon pituuteen sekä sähköverkon rakenne ja sijainti.

Vatajankoski Sähköverkon sähköverkosta suurin osa sijaitsee haja-asutusalueella, jossa sähköverkkoa on paljon ja asiakastiheys harvempaa kuin isoissa kaupungeissa.

Valtaosaan sähköverkkopalveluiden ylläpitämisen kustannuksista ei vaikuta asiakkaiden sähkönkäytön määrä. Näitä kustannuksia katetaan perusmaksulla. Verkkopalveluyhtiön on huolehdittava, että asiakkaan sähkönsaanti on varmaa. Tätä varten sähköverkkoa on huollettava ja uudistettava koko ajan.

Varmistamme sähkön toimitusvarmuuden, joka edellyttää jatkuvaa sähköverkoston perusparannusta ja kunnossapitoa; meillä on vastuullamme sähköverkostoa n. 4000 km. Vastaamme ympärivuorokautisesta sähköverkon käytönvalvonnasta ja vikapalvelusta

Kiinteistössä perusmaksu kattaa myös liittymän ylläpitämisen.

Voit vaihtaa tuotetta kerran vuodessa. Tuotteen vaihto on maksuton. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme 02 5782 5303, niin katsotaan yhdessä sinulle sopivin verkkopalvelutuote.

Sopimukset

Sähköverkkoon kytkeytyminen edellyttää kirjallista liittymissopimusta, jolla liittyjä ja verkkoyhtiö sopivat liittymisestä verkkoon. Yleensä tontille tai yhtenäiselle alueelle rakennetaan yksi sähköliittymä. Sähköliittymällä voi olla useita mittauksia eli käyttöpaikkoja. Liittymissopimusta ei tarvitse tehdä, jos on muuttamassa kerros- tai rivitalohuoneistoon, mutta sähkösopimus tulee tehdä.

Sähkönmyyjään otetaan yhteys aina, kun tehdään sähkösopimus. Sähkösopimus kohdistuu käyttöpaikalle (mittaukselle). Sähkön myyntiyhtiö huolehtii puolestasi sähkön verkkopalvelusopimuksen välittämällä tiedon tehdystä myyntisopimuksesta Vatajankoski Sähköverkolle. Tämän jälkeen Vatajankoski Sähköverkko tekee samalle käyttöpaikalle automaattisesti sähkön verkkopalvelusopimuksen.

Sähkösopimus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen muuttopäivää sähkönmyyjän kanssa. Kun olet tehnyt sähkösopimuksen, saamme sähkönmyyjältä tarvittavat tiedot sähkön verkkopalvelusopimuksen tekemiseksi. Sinun ei tarvitse ilmoittaa muutosta erikseen meille. Kun sähkön verkkopalvelusopimus on valmis, lähetämme sinulle sopimusvahvistuksen.

Sähköliittymät

Varsinainen liittymissopimus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen liittymän tarvetta (n. 2 kk). Sopimuksen perustietoina tarvitaan liittymän pääsulakekoko sekä tilaajan ja rakennuspaikan osoitetiedot. Etäällä sähköverkosta olevien kohteiden sähköistykseen on syytä varata enemmän aikaa, liittymän rakentamisen aikataulusta ja hinnoista saat lisätietoa sähköliittymäpalveluista p. 02 5782 5302.

Pääsulake määrittää asiakkaan sulakepohjaisen sähköliittymän koon. Sulakepohjaisten sähköliittymien vaihtoehdot on esitetty liittymishinnastossa. Asiakkaan valitsema sähköurakoitsija auttaa määrittelemään oikean koon sähköliittymälle.

Sähköasennukset on tarkastettava ennen laitteiston käyttöönottoa sähköturvallisuuteen liittyvien määräysten mukaisesti. Vastuu käyttöönottotarkastuksen tekemisestä on asiakkaan valitsemalla sähköurakoitsijalla. Sähköliittymän verkkoon kytkemisen edellytyksenä on, että laitteistolle on tehty käyttöönottotarkastus.

Sähköverkon kohta, jossa vaihtuu asiakkaan ja jakeluverkonhaltijan verkon omistusraja. Liittämiskohta määritellään liittymissopimuksessa.

Sähköliittymä on irtainta omaisuutta, joka ei siirry kiinteistön uudelle omistajalle automaattisesti. Kiinteistön kauppakirjassa on hyvä olla maininta sähköliittymän siirtymisestä tai siitä tulee tehdä erillinen luovutuskirja.

Liittymissopimusta ei voida siirtää, mikäli verkkoyhtiöllä on sähkön siirron sopimuksiin liittyviä maksamattomia laskuja entiseltä omistajalta. Uusi liittyjä voi myös maksaa laskut, jolloin liittymä voidaan siirtää.

Liittymissopimuksessa sovitaan kirjallisesti sähköliittymän koko, toimituspäivä, hinta ja muut sähköliittymän toimituksen ehdot.

Korvaukset sähkökatkoista

Ei tarvitse. Saat hyvityksen laskullesi automaattisesti.

Hyvitykset ja vakiokorvaukset vähennetään laskultasi kuuden (6) kuukauden kuluessa sähkökatkosta.

Löydät tarkemmat tiedot korvauksista sivulta vikapalvelun sivultamme.

Sähkökatkot ja viat

Voit tilata maksuttoman sähkökatkopalvelun kautta tai asiakaspalvelustamme. Kun käytössäsi on sähkökatkopalvelu, saat sähkökatkon sattuessa tekstiviestillä tai sähköpostitse tiedon sähkökatkosta ja sen arvioidusta kestosta. Kun sähköt ovat taas päällä, ilmoitamme siitäkin viestillä. Emme lähetä viestiä muutaman sekunnin tai minuutin sähkökatkosta.

Muutaman sekunnin tai minuutin sähkökatkot ovat sähköverkon suojaustoiminto, jolla estetään pidemmän sähkökatkon syntyminen. Ukkonen, eläimet tai linnut sekä tippuvat risut voivat aiheuttaa ohimenevän vian sähköverkkoon, jolloin sähköt ensin katkeavat ja kytkeytyvät sitten automaattisesti uudelleen päälle. Suuri osa pidemminstä sähkökatkoista voidaan ehkäistä tällä suojaustoiminnolla, joka aiheuttaa vain lyhyen sähköjen katkeamisen.

Valojen välkkyminen voi johtua lyhyestä sähkökatkosta tai jännitteen laadun puutteista. Jännitteen laatua voi huonontaa kiinteistön sähköverkon kuormituksen kasvu tai sähköyhtiön verkon vika. Toisinaan välkyntä voidaan korjata käyttämällä loistelamppuja.

Jos sähkökatkon jälkeen sähköjen palauduttua sähköt käyttäytyvät oudosti, esimerkiksi valot palavat normaalia kirkkaammin tai himmeämmin, syynä voi olla sähköverkon nollajohtimen katkeaminen eli nollavika. Tästä voi seurata laitevaurioita, tulipalo ja pahimmillaan sähköiskun vaara. Katkaise silloin sähkö pääkytkimestä varoen koskettamista sähköpääkeskuksen metalliosiin. Soita vikapalveluumme 02 5782 1111.

Muutaman sekunnin tai minuutin sähkökatkot ovat sähköverkon normaaleja, joskin harmillisia tapahtumia. Laitteet on tarkoitettu toimimaan myös näissä tilanteissa. Ikääntyminen heikentää laitteiden kestävyyttä ja voi jopa sähkökatkon yhteydessä rikkoa laitteen. Laitteet voivat häiriintyä katkoksista, esimerkiksi kotitietokone voi jumiutua ja vaatia pistokkeen irrottamisen muutamaksi minuutiksi ja uudelleen kytkennän.

Tietokoneelle ja muille tärkeille sähkölaitteille kannattaa hankkia UPS-suojaus, joka turvaa tietojen tallentamisen ja laitteen turvallisen alasajon sähkökatkoksen aikana. Jos katkeamaton sähkönjakelu on välttämättömyys, kannattaa hankkia oma varasähköjärjestelmä, esimerkiksi maatiloille polttomoottori- tai traktorikäyttöinen aggregaatti.

Kiireettömät havainnot katuvalojen häiriöistä voi jättää palvelumme kautta. Kiireelliset havainnot katuvalojen häiriöistä voi ilmoittaa sähköpostilla katuvalo@vatajankoski.fi

Jos jokin yksittäinen sähkölaite lakkaa toimimasta, tarkista ensin, että itse laite ei ole rikki. Kokeile myös, onko vika kenties pistorasiassa kokeilemalla siihen jonkun toisen laitteen toimivuutta.

Sulakkeen palaminen voi olla syynä koko kodin pimenemiseen. Jos varokkeen vaihtaminen ei auta, vika voi olla myös laajempi. Jos käytössäsi on mobiililaitteita tai kannettava tietokone ja nettiyhteys, voit tarkistaa sähköverkon tilanteen verkkopalvelustamme. Tarkista ennen Vatajankosken päivystysnumeroon (02 578 1111) soittamista, onko naapurillasi sähköt.

Seuraamme sähköverkon tilannetta vuorokauden ympäri ja käytönvalvontajärjestelmät saavat verkkovioista heti tiedon. Todennäköisesti sinunkin katkostasi ollaan jo tietoisia.

Mikäli tiedät sähkökatkon aiheuttajan, esimerkiksi linjalle kaatuneen puun pihapiirissäsi, ilmoita asiasta välittömästi päivystysnumeroomme 02 578 1111

Säävarma verkko ja rakentaminen

Maakaapeloitu sähköverkko on säävarma. Sitä eivät tuulet, tuiskut eivätkä ukkoset vaurioita.

Maakaapelit kestävät käytössä oikein asennettuna useita vuosikymmeniä. Nykyisellään kaapeleiden teknistaloudellinen elinikä on määritelty 40 – 50 vuoteen. Kaapeliverkossa vikojen määrä on huomattavasti pienempi kuin ilmajohtoverkossa. Useimmat yksittäiset syyt kaapelivikoihin liittyvät maan kaivamiseen.

Tavoitteemme on parantaa sähkön laatua eli laajentaa häiriötöntä ja varmaa sähkönsaantia. Yhteiskunnan, yritysten ja kotien arki ei suju ilman sähköä, ja elämämme sietää yhä vähemmän sähkökatkoja.

Säävarma sähköverkko on turvallisempaa ja ympäristöystävällisempää kuin vanha ilmajohtoverkko. Maakaapeliverkon puistomuuntajat eivät aiheuta rikkoutuessaan öljyvahinkoa eivätkä myrskyissä kaatuvat puut enää saa aikaan sähköiskun vaaraa.

Voit tilata maksuttoman sähkökatkopalvelun kautta tai asiakaspalvelustamme. Kun käytössäsi on sähkökatkopalvelu, saat sähkökatkon sattuessa tekstiviestillä tai sähköpostitse tiedon sähkökatkosta ja sen arvioidusta kestosta. Kun sähköt ovat taas päällä, ilmoitamme siitäkin viestillä. Emme lähetä viestiä muutaman sekunnin tai minuutin sähkökatkosta.

Muutaman sekunnin tai minuutin sähkökatkot ovat sähköverkon suojaustoiminto, jolla estetään pidemmän sähkökatkon syntyminen. Ukkonen, eläimet tai linnut sekä tippuvat risut voivat aiheuttaa ohimenevän vian sähköverkkoon, jolloin sähköt ensin katkeavat ja kytkeytyvät sitten automaattisesti uudelleen päälle. Suuri osa pidemminstä sähkökatkoista voidaan ehkäistä tällä suojaustoiminnolla, joka aiheuttaa vain lyhyen sähköjen katkeamisen.

Valojen välkkyminen voi johtua lyhyestä sähkökatkosta tai jännitteen laadun puutteista. Jännitteen laatua voi huonontaa kiinteistön sähköverkon kuormituksen kasvu tai sähköyhtiön verkon vika. Toisinaan välkyntä voidaan korjata käyttämällä loistelamppuja.

Jos sähkökatkon jälkeen sähköjen palauduttua sähköt käyttäytyvät oudosti, esimerkiksi valot palavat normaalia kirkkaammin tai himmeämmin, syynä voi olla sähköverkon nollajohtimen katkeaminen eli nollavika. Tästä voi seurata laitevaurioita, tulipalo ja pahimmillaan sähköiskun vaara. Katkaise silloin sähkö pääkytkimestä varoen koskettamista sähköpääkeskuksen metalliosiin. Soita vikapalveluumme 02 5782 1111.

Muutaman sekunnin tai minuutin sähkökatkot ovat sähköverkon normaaleja, joskin harmillisia tapahtumia. Laitteet on tarkoitettu toimimaan myös näissä tilanteissa. Ikääntyminen heikentää laitteiden kestävyyttä ja voi jopa sähkökatkon yhteydessä rikkoa laitteen. Laitteet voivat häiriintyä katkoksista, esimerkiksi kotitietokone voi jumiutua ja vaatia pistokkeen irrottamisen muutamaksi minuutiksi ja uudelleen kytkennän.

Tietokoneelle ja muille tärkeille sähkölaitteille kannattaa hankkia UPS-suojaus, joka turvaa tietojen tallentamisen ja laitteen turvallisen alasajon sähkökatkoksen aikana. Jos katkeamaton sähkönjakelu on välttämättömyys, kannattaa hankkia oma varasähköjärjestelmä, esimerkiksi maatiloille polttomoottori- tai traktorikäyttöinen aggregaatti.

Kiireettömät havainnot katuvalojen häiriöistä voi jättää palvelumme kautta. Kiireelliset havainnot katuvalojen häiriöistä voi ilmoittaa sähköpostilla katuvalo@vatajankoski.fi

Jos jokin yksittäinen sähkölaite lakkaa toimimasta, tarkista ensin, että itse laite ei ole rikki. Kokeile myös, onko vika kenties pistorasiassa kokeilemalla siihen jonkun toisen laitteen toimivuutta.

Sulakkeen palaminen voi olla syynä koko kodin pimenemiseen. Jos varokkeen vaihtaminen ei auta, vika voi olla myös laajempi. Jos käytössäsi on mobiililaitteita tai kannettava tietokone ja nettiyhteys, voit tarkistaa sähköverkon tilanteen verkkopalvelustamme. Tarkista ennen Vatajankosken päivystysnumeroon (02 578 1111) soittamista, onko naapurillasi sähköt.

Seuraamme sähköverkon tilannetta vuorokauden ympäri ja käytönvalvontajärjestelmät saavat verkkovioista heti tiedon. Todennäköisesti sinunkin katkostasi ollaan jo tietoisia.

Mikäli tiedät sähkökatkon aiheuttajan, esimerkiksi linjalle kaatuneen puun pihapiirissäsi, ilmoita asiasta välittömästi päivystysnumeroomme 02 578 1111