Enerim toteuttaa Vatajankoski Sähköverkon alueen sähkön­mittauksen uudistuksen

Vatajankoski Sähköverkko valitsi Enerimin ratkaisun tarjouskilpailun perusteella. Sopimus käsittää kaikki uuden mittausasetuksen edellyttämät mittalaiteuusinnat sekä Enerimin tuottaman etäluentapalvelun.  Sopimus jatkaa Vatajankoski Sähköverkon ja Enerimin pitkää yhteistyötä. 

Enerimin toimittama mittaus- ja tietoliikenneratkaisu on suunniteltu täyttämään Valtioneuvoston 767/2021 asettamat vaatimukset mittausratkaisuille.  Toimitettavat laitteet ovat Sagemcomin mittalaitteita koti- ja maatalouksiin, palveluihin ja teollisuuskohteisiin. 

Projektin ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön uusi palvelualusta. Mittalaitteistojen massa-asennusten on määrä alkaa alkuvuonna 2023. Vatajankosken asentajat huolehtivat laitteiden vaihdon asiakkaidensa kiinteistöihin

Toimitettavalla ratkaisulla tähdätään pitkälle tulevaisuuteen ja luodaan valmiudet entistä tarkempaan ja tietoon pohjautuvaan jakeluverkon hallintaan. Se mahdollistaa verkkoyhtiön asiakkaille entistä tehokkaammat keinot tarkkailla omaa sähkönkäyttöään ja siten vaikuttaa sähkölaskujensa suuruuteen, kertoo Enerimin myyntipäällikkö Juha Kiukas. 

– Olemme olleet tyytyväisiä Enerimin tuottamiin palveluihin ja siksi olemmekin hyvillä mielin siitä, että Enerim jatkaa palvelukumppaninamme tehdyn kilpailutuksen jälkeen”, toteaa Vatajankoski Sähköverkon toimitusjohtaja Jussi Poussa.