Maakaapelointia välillä Narvi-Pansia

Maakaapelointi välillä Narvi-Pansia tuo toimitusvarmuutta ja tukee teollisuuden kasvua

Sähkön toimitusvarmuutta parannetaan parhaillaan Kankaanpäässä Narvi-Pansia-välillä tapahtuvilla maakaapeloinneilla. Samalla kasvatetaan sähkönsiirron kapasiteettia, mikä mahdollistaa paikallisen teollisuuden kasvua ja avaa ovia uusille kehityshankkeille sekä puhtaan energian hyödyntämiselle. Vatajankoski Sähköverkko käyttää sähkönsiirtomaksuista lähes 90 % verkon ylläpitoon ja kehittämiseen.

Vatajankoski Sähköverkon tavoitteena on tuottaa asiakkaille mahdollisimman häiriötöntä sähkönjakelua vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden. Toimitusvarmuutta parannetaan jatkuvasti maakaapelointien kautta. Tällä hetkellä Narvi-Pansia-välillä käynnissä oleva hanke tarjoaa toimitusvarmuuden lisäksi myös uusia mahdollisuuksia alueen teollisuudelle. Hankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä.

– Hankkeessa korvataan kaikki nykyiset ilmajohdot, jotka Narvin sähköasemalta syöttävät Pansian teollisuusalueen lisäksi suurta osaa Kankaanpään itäistä taajamaa. Hankkeen myötä toimitusvarmuuden piirin saadaan lukuisia asiakkaitamme. Maakaapelointi lisää myös merkittävästi kapasiteettia sähköenergian siirtoon, joka tänä päivänä on tärkeä huomioida. Teollisuuden sähköntarve kasvaa, sähköinen liikenne yleistyy ja uusiutuva tuotanto lisääntyy, kuvailee Vatajankosken rakentamisen johtaja Jarno Joensuu.

Maakaapelien vetoa Vatajankoski Sähköverkon alueella
Uusia maakaapeleita välillä Narvi-Pansia. Kuva: Tomi Heikkilä

Sähkönsiirron kapasiteetin kasvattaminen alueella mahdollistaa samalla myös Vatajankosken hukkalämpölaitoksen kehittämisen. Vatajankoski on aloittanut Pansian hukkalämpölaitoksen tontilla maanrakennus- ja pohjustustyöt uutta sähkökattilarakennusta sekä kahta uutta vesitäytteistä lämpöakkua varten. Toinen akuista saadaan asennettua tämän syksyn aikana. Laitoksen sähkökattila tulee olemaan teholtaan noin 10 MW ja sen käyttöönotto on suunniteltu tapahtuvan vuoden 2024 kesällä. Sen avulla voidaan varastoida edullisten tuntien sähköä lämpöenergiaksi lämpöakkuihin ja hyödyntää tätä lämpöä entistä puhtaamman kaukolämmön tuottamiseen.

Lisätiedot:
Jarno Joensuu
Rakentamisen johtaja / Vatajankoski Oy
044 578 2276 / jarno.joensuu@vatajankoski.fi