Vatajankoski Sähköverkko – Alusta muutokselle

Uudistamme verkkoalueemme sähkömittarit vastaamaan tulevaisuuden tarpeita

Sähköverkkoalueemme asiakkaiden noin 14 500 sähkömittaria tullaan vaihtamaan älykkäisiin uuden sukupolven sähkömittareihin vuosina 2023–2028. Vaihdon tavoitteena on korvata käyttöikänsä päähän tulevat vanhat mittarit sekä samalla mahdollistaa siirtyminen Euroopan
laajuisesti käyttöön tulevaan varttitaseeseen eli 15 minuutin mittausjaksoon.

Sähkömittareiden vaihtoprojekti aloitetaan tänä kesänä
Laajamittainen mittareiden vaihtoprojekti toteutetaan vuosina 2023–2028. Mittareiden vaihto suoritetaan Vatajankosken paikallisten asentajien toimesta alueittain. Olemme asiakkaisiimme yhteydessä ennen vaihtojen suorittamista. Sähkömittarin vaihto kestää noin 15 minuuttia, jolloin sähköt ovat katkaistuna. 

Mitä hyötyä uudesta mittarista saadaan?
Vaihto-projektin myötä saamme vaihdettua käyttöikänsä päähän tulevat vanhat mittarit uusiin, jotka puolestaan mahdollistavat muun muassa varttitaseen eli sähköenergian tiheämmän mittausvälin käyttöönoton. Tämä on osa isompaa energiajärjestelmän murrosta, jossa energian tuotannon ja kulutuksen tasapainotus toimisi luotettavasti markkinahintojen ohjaamana ja jotta energia- ja ilmastotavoitteet saavutettaisiin.

Hyödyt

  • Mahdollistetaan 15 minuutin mittausjakso
  • Käyttöikänsä päähän tulleet mittarit korvataan uuden sukupolven mittareilla
  • Pienjänniteverkon vianhallinta helpottuu monipuolisemman etätiedon kautta

Nopeammin reagoivalla energiajärjestelmällä kohti energia- ja ilmastotavoitteita

Energiajärjestelmämme on muutoksessa. Sään mukaan vaihteleva sähköntuotanto sekä paikallinen pientuotanto kasvavat samalla kun perinteisen säätökykyisen tuotannon määrä laskee. Energian tuotannon ja kulutuksen tasapainotuksen tulee toimia luotettavasti markkinoiden ohjaamana, jotta energia- ja ilmastotavoitteet saavutettaisiin kustannustehokkaasti. Tämän vuoksi Suomessa ja koko Euroopassa siirrytään lyhyempään taseselvitysjaksoon, kohti reaaliaikaisempia sähkömarkkinoita.