Varautuminen sähköpulaan

Sähköpula tarkoittaa tilannetta, jossa sähkön tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkön kulutusta. Jos sähköpula syntyy, rajoittavat sähkönjakeluyhtiöt sähkön kulutusta tekemällä kiertäviä sähkökatkoja asiakkailleen. Tällöin toimitaan sähköjärjestelmästä vastaavan kantaverkkoyhtiön Fingridin käskystä. Kun tuotantoa on taas yhtä paljon kuin kulutusta, sähköpula päättyy ja asiakkaiden sähkönjakelu palautetaan normaaliksi Fingridin ohjeiden mukaan.

Sähkökatkot ovat hallittuja, laajuudeltaan rajattuja ja kestoltaan enintään kaksi tuntia. Jos sähköpula jatkuu kahden tunnin jälkeen, katkot siirretään toisille alueille. Sähkökatkon jo kokenut ryhmä ei myöskään ole ensimmäisenä vuorossa mahdollisessa seuraavassa sähköpulatilanteessa. Asiakkaiden sähköjen katkaisu on kuitenkin viimeinen keino tilanteen tasapainottamiseksi.

Jos sähköjä joudutaan katkaisemaan, katkot eivät koske yhteiskunnan kaikkien kriittisimpiä toimintoja kuten sairaaloita ja merkittäviä sähköntuotantolaitoksia. Muiden kriittisten kohteiden kuten maatilojen sähkönjakelua ei voida taata. Tarvittaessa näiden kannattaa varautua hankkimalla varavoimakone.

Ilmoitamme suunnitelluista sähkökatkoista etukäteen tekstiviestillä niille, joiden yhteystiedot löytyvät järjestelmästämme. Häiriöviestipalvelun ajantasaisuuden voit tarkastaa sekä ottaa käyttöön täältä. Tiedotamme katkoista myös muissa kanavissamme, joita ovat ensisijaisesti verkkosivumme sekä Facebook-sivumme. Jos emme itse saa sähköpulatilanteesta tietoa ajoissa, saatamme ehtiä tiedottaa siitä vasta katkon alkaessa. Tiedotamme siitä kuitenkin niin nopeasti kuin mahdollista. Tiedottamista tekevät valtakunnan tasolla viranomaiset ja kantaverkkoyhtiö Fingrid.

Sähköpulatilanteita on Suomessa harvoin, mutta ne ovat mahdollisia. Vaikutukset esimerkiksi kotitalousasiakkaille ovat vähäiset, kun sähkön katkeamiseen on kodeissa varauduttu. Lisätietoa sähkökatkoihin varautumisesta löydät täältä.

Lisätietoa sähköpulasta