Maakaapelointia Karviassa kevätsäässä. Kuvassa kaksi kaivinkonetta kaivaa maata.

Karvian sähköaseman ja Suomijärven välinen kaapelointi on käynnissä

Johtolinjan raivaus on käynnissä Karviassa Ylä-Satakunnan tien varressa. Vanha 20 kV:n ilmajohto korvataan maakaapeloimalla tien varteen. Tiehen tehdään alituksia tunkkausmenetelmällä eli niin sanotulla ”paineilmamyyrällä”, jolla kompressorin avulla saadaan tien alta työnnettyä kaapelille putki liikennettä katkaisematta. Kaapeleiden kaivuuta tapahtuu myös pelto-osuuksilla.

Aiemmasta uutisestamme voi tutustua muihin suunniteltuihin ja menossa oleviin Vatajankoski Sähköverkon suurimpiin työmaihin vuonna 2024.