Kuvituskuvassa huomiomerkki

Lyhyitä sähkökatkoja Suodenniemellä ja Laviassa

Vatajankoski Sähköverkko Oy:n alueella on Suodenniemellä ja Laviassa esiintynyt lyhyitä sähkökatkoja 12.4.2024 alkaen.

Ilmenneiden vikojen epäillään johtuvan alueen sähköasemia syöttävän Caruna Oy:n 110 kV:n voimajohdolla tapahtuneista häiriöistä, jonka seurauksena Suodenniemen ja Lavian sähköasemilla on ollut lyhyitä jännitekatkoja. Häiriöiden syitä on selvitetty yhteistyössä Carunan kanssa ja heidän urakoitsijansa tekee voimajohdolle kunnossapitotöitä 18.6.2024. Lyhyet katkot ovat edelleen mahdollisia, kunnes epäilty vika saadaan korjattua. 

Pahoittelemme keskeytyksistä aiheutunutta haittaa.

Ystävällisin terveisin,

Vatajankoski Sähköverkko Oy