Sähkö­verkon kehitys- ja rakentamis­kohteet vuonna 2023

Tavoitteenamme on tuottaa asiakkaillemme mahdollisimman häiriötöntä sähkönjakelua ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Investoimme voimakkaasti toimitusvarmuuden parantamiseen. Sähköverkon ylläpitoon ja kehittämiseen käytämme lähes 90 % sähkönsiirtomaksuista.

Suunnitellut ja menossa olevat Vatajankoski Sähköverkon työmaat kartalla:

 1. Vuoden 2023 aikana valmistuu Honkajoen länsipuolella Rynkäisissä 2022 aloitettu alueen verkon saneeraus. Työstä osa toteutetaan kaapeloimalla ja osa rakennetaan teiden varsille ilmajohdoilla. 
 2. Kankaanpään pohjoispuolella maakaapeloimalla korvataan vanhoja ilmajohtoja Kyynärjärven ja Ala-Honkajoen välisellä alueella.
 3. Pomarkusta Leväsjoen suuntaan kulkevan Kivijärventien varsilla uusitaan vikaherkkää ilmajohtoa säävarmemmaksi.  
 4. Karvian taajamassa korvataan maakaapeleilla taajaman itälaidalla olevia ilmajohtoja. Tämän investoinnin jälkeen Karvian taajama on kokonaan toimitusvarmuustavoitteet täyttävän verkon piirissä.
 5. Honkajoen ja Jyllinkosken välillä saneerataan vanhaa verkkoa kahdessa eri kohdassa. 
 6. Pomarkun Kiilholman suunnalla uusitaan vikaherkkiä osuuksia, joilla parannetaan verkon säävarmuutta Kiilholman ja Uudenkylän seuduilla.  
 7. Lavian Kairilassa saneerataan metsissä olevia vanhoja ilmajohtoja säävarmemmiksi.
 8. Kiikoisten ja Suodenniemen välillä Jätinmaassa korvataan/saneerataan verkkoa säävarmemmaksi maakaapeloimalla ja rakentamalla ilmajohtoja teiden varsiin 
 9. Verttuun ja Peräkylän välillä saneerataan vanhoja ilmajohtoja säävarmemmiksi pääosin rakentamalla uusia ilmajohtoja teiden varsiin.
 10. Rudanmaassa saneerataan vikaherkkä 20 kV ilmajohtohaara säävarmemmaksi.

Jätä palautetta sähköverkostamme:

 • Sähköverkon kiireettömät vikahavainnot
 • Kehittämissuunnitelma tähtää toimitusvarmaan sähköverkkoon myös tulevaisuudessa. Tutustu suunnitelmaan